Siirry suoraan sisältöön

Hankintaperiaatteet ja avoimet kilpailutukset

Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen kierrätysyhteisö.

Hankintalaki ei koske yhtiötä. Kilpailutuksemme ja hankintojen periaatteet ovat avoimia ja julkisia.

Kierrätysyhteisönä hankimme pääsääntöisesti maatalousmuovien keräykseen ja kierrätykseen liittyviä palveluita ja tuotteita. Otamme tasapuolisesti huomioon muut toimijat ja heidän toimintamahdollisuutensa markkinoilla niin, että kaupan esteet tai kilpailun vääristyminen vältetään. Kilpailutuksen kohteet ovat maatalousmuovien kierrätystoimintoihin liittyviä palveluita, kuten terminaali-, käsittely- ja kuljetuspalveluita

Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy:n palveluhankinnat

Noudatamme palveluhankinnoissa seuraavia yleisiä periaatteita ja menettelyitä:

  • pyrimme käyttämään tehokkaasti hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.
  • kilpailutukseen osallistuvia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä, ja hankinnoissa toimitaan avoimesti.

Kilpailutuksista tehdään tarjouspyyntö, joka lähetetään vähintään kahdelle palveluntarjoajalle, mikäli markkinalla toimii useampi palveluntarjoaja. Kilpailutus voidaan myös julkaista verkkosivuillamme.

Valintaperusteet ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan jo tarjouspyynnössä. Palvelun tai tuotetarjoajan ympäristö-, tietoturva- ja/tai laatujärjestelmäsertifioinnit otetaan huomioon arvioinnissa.

Palveluntarjoajan valinta tehdään kokonaisharkinnan perusteella.

Meneillään olevat kilpailutukset:

Ota yhteyttä Katja Laitiseen 050 407 3959 tai Mika Surakkaan 0400 197 848