Siirry suoraan sisältöön

Noutotilausehdot

Tilataksesi noudon, tulee seuraavat ehdot täyttyä; 

Olet ostanut muovit Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy:n jäsenyritykseltä.

Olet lajitellut muovit lajitteluohjeiden mukaan.

Muovi on noudettavissa kouralla varustetulla kuorma-autolla – kulkuneuvolla pääsee muovin läheisyyteen 

Noudamme ensisijaisesti enintään kaksi (2) vuotta vanhaa paalimuovia. Mikäli teillä on vanhempaa muovia, niin olettehan yhteydessä meihin, niin keskustellaan tilanne läpi.

Minimimäärä tilaukselle on 500 kg. Mikäli teillä on pienempiä eriä, niin pyrkikää ensisijaisesti yhdistämään muovit naapuritilan kanssa.

Mikäli noutoa suorittaessa kuljetuskumppanimme ei esteen takia pääse muovia noutamaan, tai muovia ei koordinaattien osoittaman paikan läheisyydestä löydy, niin Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy:llä oikeus veloittaa 190€ hukkakäyntimaksu. Mikäli paikalla käydessä kuljettaja toteaa muovin olevan lajiteltu väärin tai muutoin huonolaatuista, ei hukkakäyntimaksua veloiteta. Kuljettajalla on tässä tapauksessa oikeus olla noutamatta kuormaa. 

Yli kolmen (3) tonnin suuruisiksi arvioidut noudot suoritetaan neljän (4) viikon sisään tilauspäivästä. Alle kolmen (3) tonnin suuruisiksi arvioidut noudot haetaan ilman vasteaikaa, kuljetuskumppaneiden suunnittelemien reittien mukaan. 

Mikäli noutopaikkaan pääsee vapaasti (ei lukitun portin tms. takana), nouto suoritetaan kuljetuskumppanimme kautta itsenäisesti, eikä asiakkaan paikallaoloa vaadita.   

Siirtoasiakirja tulee automaattisesti käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiin, joko kun kuljettaja lähettää sen noudon yhteydessä, tai viimeistään kun kuitattu tilaus tarkistetaan ja hyväksytään toimiston puolella.  

Beställningskrav

För att beställa en hämtning, bör följande krav fyllas: 

Du har skaffat plasten från Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy:s medlemsföretag

Du har storerat plasten enligt sorteringsinstruktionerna.

Plasten går att hämta med lastbil utrustad med kran – man kommer åt plasten med fordonet. 

Vi hämtar i första hand endast högst två (2) år gammalt plast. Var vänligen i kontakt med oss ifall ni har äldre plast, så diskuterar vi situationen.

Minimimängden för beställning är 500 kg. Ifall ni har ett mindre lass, så försök i första hand kombinera det med granngården.

Ifall vår transportpartner inte kommer åt plasten p.g.a. hinder, eller om det inte hittas plast i närheten av beställningens koordinater, har Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy rättighet att debitera en 190€ bomkörningsavgift. Ifall transportpartnerns förare anser att plasten är sorterade fel eller annars av dålig kvalitet, debiteras ingen bomkörningsavgift. I dessa fall har föraren rätt att inte ta med sig lasten. 

Last som är uppskattade att vara över tre (3) ton hämtas inom fyra (4) veckor från beställningsdagen. Last som är uppskattade under tre (3) ton hämtas utan svarstid, enligt transportpartnernas planerade rutter.  

Ifall föraren kommer åt hämtningsplatsen fritt (inte bakom låst port eller dylikt), så sköter transportpartnern det självständigt och kräver inte kundens närvaro.  

Transportdokumentet skickas automatiskt till användarens e-mail, endera av föraren då hämtningen skett, eller senast då hämtningen blivit bekräftad på kontorets sida.